فرصت های شغلی در آرانا کالا

آرانا کالا قصد دارد موقعیت شغلی مناسبی را برای تولیدکنندگان محتوا مقاله نویسان و بازاریاب ها ایجاد کندو همچنین کادر خود را تکمیل نماید .

شما میتوانید با رفتن به قسمت تماس با ما از طریق ایمل رزومه خود را ارسال کنید و جزو مجموعه آرانا کالا باشید.