برای ثبت نام در سایت در ابتدا روی گزینه افزودن کاربر جدید کلیک کنید

سپس فرم مربوطه را پرکنید

و در آخر روی دکمه ایجاد مشتری کلیک کنید